Loading...

LEX Boekhouding

LEX Boekhouding

LEX Boekhouding

LEX Boekhouding is een modulair boekhoudpakket dat perfect is voor KMO's en boekhoudkantoren. Het pakket is gebruiksvriendelijk en biedt een groot aantal automatiseringsmogelijkheden, waardoor u veel tijd kunt besparen. Lex boekhouding is modulair opgebouwd, waardoor u alleen de modules kunt aanschaffen die u nodig hebt. Dit maakt het pakket zeer flexibel en betaalbaar. Lex Boekhouding is een Windows pakket dat u zowel lokaal, in een netwerk of in uw eigen/onze cloud kan draaien.

Acta-B Acta-B Acta-B

Boekhouding

LEX Boekhouding laat elk bedrijf toe om op een flexibele en doorzichtige manier zijn financieel beleid te voeren. Op elk moment hebt u een perfect overzicht van de financiële situatie van uw bedrijf. Via logisch opgebouwde menu’s loodst LEX Boekhouding u probleemloos door de verschillende boekhoudkundige procedures. Wekelijks of maandelijks terugkerende boekingen kunnen gemakkelijk éénmalig gedefinieerd worden zodat u deze boeking sneller en gemakkelijker kan inbrengen.

Afschrijvingen

LEX Afschrijvingen maakt uw investeringen overzichtelijk. Via het aanmaken van afschrijvingstabellen kan u voor alle investeringselementen één of meerdere investerings- rekeningen definiëren in de boekhouding. Aan de hand van aankoopfacturen (of tijdens het boeken van een aankoopfactuur) met betrekking tot investeringen worden de afschrijvingstabellen systematisch aangemaakt.

Analytisch

Via LEX Analytisch kunnen in de boekhouding ingeschreven verrichtingen naar de analytische boekhouding doorgeschreven worden.Dit gebeurt steeds volgens de opgestelde structuur van kostenplaatsen met de afzonderlijk gespecificeerde kostensoorten.

Onder kostenplaats wordt bv verstaan : Dossier - Werf - Afdeling - Wagenpark - enz... Indien de kosten niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden, kunt u ze procentueel verdelen over meerdere kostenplaatsen.

Rapportgenerator

Met LEX Rapportgenerator kunt u overzichtelijke rapporten ontwerpen aan de hand van gegevens uit de boekhouding en analytische boekhouding. Maandelijkse omzetvergelijkingen of maandelijkse kosten- vergelijkingen uitgesplitst over meerdere boekjaren vormt geen probleem. U kunt op gemakkelijk bestaande rapporten gebruiken als basis voor gelijkaardige nieuwe rapporten. Een beveiligingssysteem op is voorzien met een naar eigen keuze opgestelde organisatie. Deze module biedt u de oplossing voor het opmaken van exploitatierapporten, budgetvergelijkingen, enz.

Samenvoegen filialen

Boekhoudkundige gegevens die op diverse machines werden ingevoerd of dossiers die samen één entiteit vormen, kunnen in één boekhouding gecentraliseerd worden via deze module.

Communicatie banken

Deze module neemt gegevens van uittreksels die de bank verstrekt via diskette of modem op in het boekhoudingspakket via het tijdelijke werkbestand. Alvorens tot opname van de gegevens over te gaan kan deze opname in lijstvorm gesimuleerd worden; alle gegevens van het uittreksel worden dan afgedrukt met toevoeging van de afgeleide boekhoudkundige gegevens.

Betalingen leveranciers buitenland

De betalingen worden uit de boekhouding geselecteerd op basis van de vervaldatum voor de leveranciers uit het buitenland en gegroepeerd per leverancier en per munt waarin ze ingebracht werden. Een overzicht van totalisering in de munt van de boekhouding en per vreemde munt wordt steeds weergegeven. De geselecteerde betalingen worden op het scherm getoond en kunnen aangevuld worden met de nodige informatie.

Liquiditeitsplanning

Vanuit de openstaande boekingen van klanten- en leveranciers uit de boekhouding enerzijds en de voorziene uitgaven en extra-inkomsten anderzijds kan een prognose van de financiële toestand op termijn worden opgemaakt, startend van de financiële middelen zoals vermeld in de boekhouding. Een vergelijking van de maandelijks ontvangen bedragen per facturatiemaand of per vervalperiode kan afgedrukt worden. Een vergelijking van de ontvangsten voor een geselecteerde periode tot de maand waarin deze bedragen gefactureerd werden en vervallen wordt in lijstvorm voorgesteld. Lijsten kunnen steeds met terugwerkende kracht afgedrukt worden.

Import klanten leveranciers

Gegevens met betrekking tot klanten en leveranciers kunnen uit een andere toepassing in het boekhoudingspakket opgenomen worden via deze module. Alle mogelijke controles worden bij opname van de gegevens uitgevoerd en de klanten- en leveranciersfiches aangepast of gecreëerd. Van de aanpassingen en controles wordt een lijst opgemaakt.

Wens je graag meer info, een demo of een vrijblijvende offerte?

Contacteer ons